Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Län och fögderier   >

ORDOST OCH TJÖRNS FÖGDERI
(ORUSTS OCH TJÖRNS FÖGDERI)

INNEHÅLL

Namn

Indelning

Arkiv
Namn
Officiellt Orusts och Tjörns fögderi.
Indelning

Skeppredor (härader)


Ordost *
Tjörn

* Ordost Västre och Östre härader utgjorde var sitt länsmansdistrikt.

Indelningsändringar


Upphörde 1946 och delades mellan Inlands (Tjörns skeppreda) och Oddevalls (Ordost skeppreda) fögderier.
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Förvaltningsarkiv:
Orusts och Tjörns kronofogde
Orusts och Tjörns häradsskrivare [mantalslängder m.m.]
Orusts Västra kronolänsman
Orusts Östra kronolänsman
Tjörns kronolänsman

Riksarkivet i Köpenhamn


Reviderede regnskaber, Midlertidigt besatte lande
· Arkivserie: Bohuslen og Vigen: Ordost og Tjørns fogderis regnskab med bilag 1677-1679

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Mantalslängder:
Orusts och Tjörns häradsskrivare
Om Båhus Arkivguide
© Jörgen Tollesson     ·     Epost