Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Län och fögderier   >

ODDEVALLS FÖGDERI
(UDDEVALLA FÖGDERI)

INNEHÅLL

Namn

Indelning

Arkiv
Namn
Officiellt Uddevalla fögderi.
Indelning

Skeppredor (härader)


Fräkne
Lane
Ordost
Torpe (del: Hjartums socken)

Indelningsändringar


Bildades 1946 av delar av Inlands (Fräkne skeppreda samt Hjartums socken av Torpe skeppreda), Ordost och Tjörns (Ordost skeppreda) och Sunnervikens (Lane skeppreda) fögderier.
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Förvaltningsarkiv:
Uddevalla häradsskrivare [mantalslängder m.m.]
Om Båhus Arkivguide
© Jörgen Tollesson     ·     Epost