Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Län och fögderier   >

INLANDS FÖGDERI

INNEHÅLL

Indelning

Arkiv
Indelning

Skeppredor (härader)


Fräkne (t.o.m. 1945)
Hisings Västre (1918-1945)
Hisings Östra (1918-1945)
Inlands Nordre
Inlands Söndre
Tjörn (fr.o.m. 1946)
Torpe (fr.o.m. 1946 endast Vistelands socken)

Städer


Konghäll (fr.o.m. 1929)
Malstrand (fr.o.m. 1935)

Fotnot: Hisings Östra härad hör till Västergötland.

Indelningsändringar


Del av Göteborgs fögderi (Hisings Västre skeppreda och Hisings Östra härad) överfört till Inlands fögderi 1918, återfört till Göteborgs fögderi 1946.

Införlivat: Konghälls stad 1929, Malstrands stad 1935 samt del av Ordost och Tjörns fögderi (Tjörns skeppreda) 1946.

Utbrutet: Del (Fräkne skeppreda samt Hjartums socken av Torpe skeppreda) överfört till Oddevalls fögderi 1946.
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Förvaltningsarkiv:
Inlands kronofogde
Inlands häradsskrivare [mantalslängder m.m.]
Inlands Fräkne kronolänsman
Inlands Nordre kronolänsman
Inlands Södre kronolänsman
Inlands Torpe kronolänsman

Riksarkivet i Köpenhamn


Reviderede regnskaber, Midlertidigt besatte lande
· Arkivserie: Bohuslen og Vigen: Indlands fogderis regnskab med bilag og antegnelser 1676-1679

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Mantalslängder:
Inlands häradsskrivare
Om Båhus Arkivguide
© Jörgen Tollesson     ·     Epost