Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

SPEKERÖD

Spekeröd kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Spekeröds kyrka
Spekeröds kyrka
Foto (år 1946): John Söderberg
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL

Lokalt

Regionalt

Kyrkan

Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Indelningsändringar


Sammanslogs med Åckland till Spekeröd-Åckland [Spekeröd-Ucklum] 2011.

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Spekeröds kyrka
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)

Gårdar


Spekeröds socken
Regionalt

Skeppreda (härad)


Inlands Nordre

Län


0000 - 1680 Båhus
1680 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


0000 - 1845 Spekeröd (+ Norum)
1845 - 1991 Spekeröd (+ Åckland)

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Spekeröd-Ucklums församling
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Spekeröd

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Spekeröd

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Spekeröds socken
· Lantmäterimyndigheten:
Spekeröds socken

Avskrifter och register


Rolf Berlin
Taxeringslängd 1715

Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Spekeröd
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Spekeröds socken

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Spekeröds socken

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Spekeröds socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Bo 1598 Spekeröds socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Inlands Släktforskare
Spekeröds Hembygdsförening

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost