Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

SPEKERÖD

Spekeröd kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Spekeröds kyrka
Spekeröds kyrka
Foto (år 1946): John Söderberg
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL
Lokalt

Regionalt

Kyrkan
Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Gårdar


Spekeröds socken

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Spekeröds kyrka
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)
Regionalt

Skeppreda (härad)


Inlands Nordre

Län


0000 - 1680 Båhus
1680 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


0000 - 1845 Spekeröd (+ Norum)
1845 - 1991 Spekeröd (+ Åckland)

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Spekeröd-Ucklums församling

(Aktuell uppgift den 1/1 2020.)
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Spekeröd

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Spekeröd

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Spekeröds socken
· Lantmäterimyndigheten:
Spekeröds socken

Avskrifter och register


Rolf Berlin
Taxeringslängd 1715

Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Spekeröd
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Spekeröds socken

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Spekeröds socken

(Riksantikvarieämbetet har ödelagt Fornsök. I den nya versionen går det inte längre att länka till ett färdigt sökresultat för en socken. Och när man följer den gamla länken, så får man bara upp ett felmeddelande som inte ens innehåller en hänvisning till den nya söksidan.)

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Spekeröds socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Bo 1598 Spekeröds socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Inlands Släktforskare
Spekeröds Hembygdsförening

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost