Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Tose socken

Tose kan diskuteras i Arkivguidens Forum (under Svarteborg)
INNEHÅLL

Jordeboken 1697

Gårdsförteckning
Förklaring

På sidan Om Båhusarkivet - Gårdar finns förklaringar till sammandraget av 1697 års jordebok samt gårdsförteckningens olika delar, källor, stavning av namnen och förkortningar av gårdarnas jordnatur.

Jordeboken

1697 omfattade Toße Sochn:

25 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 1 gård x 1 1/4 mantal, 17 x 1, 1 x 3/4, 3 x 1/2 och 3 x 1/4.

Sammanlagt 21 1/4 mantal, varav 8 1/2 skatte (10 jbg), 1/4 prästebol (1), 4 3/4 krono (5), 1/2 kyrko (1) och 7 1/4 utsockne frälse (8).

Dessutom ej mantalssatt: 1 äng (skatte).

Fotnot: Tose socken uppgick i Svarteborgs kyrkosocken i slutet av 1500-talet, men bestod som jordebokssocken till 1888. Ovanstående är alltså inte inräknat i Svarteborgs gårdar.

(Observera att 1697 års jordebok bara är en av flera källor till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta

Allmänna fakta om jordeböcker (inte bara 1697 års) och deras innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)


B D E F G H J L M R S T Y Ö

Nedanstående gårdar ingick, om inget annat anges, i Tose socken fram till att den införlivades med Svarteborgs socken 1888.
Källor (se förklaring)

1. 1697 års jordebok.
2. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
3. Ortnamnsarkivets bok om häradets ortnamn.
4. Lantmäteriets kartsök.
Stavning

Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.

Bräcke


1 1/4 mtl

Jordeboksgård


1 Bräcke
        1 1/4 mtl kr

Bärby


2 (3) mtl)

Jordeboksgårdar


1 Bärby Skatteg.
        1 mtl sk
2 Bärby Österg.
        1/2 (1) mtl uts fr
3 Bärby Västerg.
        1/2 (1) mtl uts fr
BÀrby-Hallen, se Hallen

Dingle


2 mtl

Jordeboksgårdar


1 Östre Dingle
        1 mtl sk
2 Västre Dingle
        1 mtl sk
Enerhougen [Enerhogen], se Hallen

Fivedal


1/2 (3/4) mtl

Namn


LM, JR, EK: Fibendal

Jordeboksgård


1 Fivedal
        1/2 (3/4) mtl sk

Fylkesberg


1 (2) mtl

Namn


LM, JR, EK: Folkesberg

Jordeboksgårdar


1 Fylkesberg Sörg.
        1/2 (1) mtl sk
2 Fylkesberg Nordg.
        1/2 (1) mtl uts fr

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1417 - 3:631/458
Gregeröd, se Jöröd

Hallen


1/4 mtl

Namn


Också: Bärby-Hallen eller Enerhougen [Enerhogen]

Jordeboksgård


1 Hallen
        1/4 mtl sk

Heden


1/4 mtl

Jordeboksgård


1 Heden
        1/4 mtl uts fr

Jöröd


1/4 mtl

Namn


LM, JR, EK: Gregeröd

Jordeboksgård


1 Jöröd
        1/4 mtl uts fr
Överf. t. Svarteborgs s:n 1697.

Leråker


2 mtl

Jordeboksgårdar


1 Nordre Leråker
        1 mtl kr
2 Söndre Leråker
        1 mtl kr

Logum


2 mtl

Namn


LM, JR, EK: Lågum

Jordeboksgårdar


1 Nordre Logum
        1 mtl sk
2 Söndre Logum
        1 mtl sk

Mörtorp


1 äng

Namn


Också: [Myrtorp]
LM, JR, EK: -

Jordeboksgård


1 Mörtorp
        1 äng sk

Rom


3 mtl

Jordeboksgårdar


1 Rom Österg.
        1 mtl uts fr
2 Rom Mellomg.
        1 mtl uts fr
3 Rom Västerg.
        1 mtl uts fr

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1317 - 3:110/108

Råhed


3/4 (1) mtl

Jordeboksgård


1 Råhed
        3/4 (1) mtl sk

Råröd


1 mtl

Jordeboksgård


1 Råröd
        1 mtl uts fr

Slaängen


1/4 mtl

Jordeboksgård


1 Slaängen
        1/4 mtl uts fr
Överf. t. Svarteborgs s:n 1697.

Staxäng


1/2 mtl

Jordeboksgård


1 Staxäng
        1/2 mtl ky

Tosemarken


1/4 mtl

Namn


JR: Tosemark

Jordeboksgård


1 Tosemarken
        1/4 mtl prb

Troneröd


1/2 mtl

Jordeboksgård


1 Troneröd
        1/2 mtl sk

Tuft


1/2 mtl

Namn


LM, JR, EK: Tyft

Jordeboksgård


1 Tuft
        1/2 mtl kr

Ysteby


1 mtl

Namn


LM, JR, EK: Östeby

Jordeboksgård


1 Ysteby
        1 mtl kr

Önne


1 mtl

Jordeboksgård


1 Önne
        1 mtl kr
Överf. t. Hoby s:n 1697.
Östeby, se Ysteby
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     Â·     Epost