Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Tose socken

Jordeboken

1697 omfattade Toße Sochn:

25 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 1 gård x 1 1/4 mantal, 17 x 1, 1 x 3/4, 3 x 1/2 och 3 x 1/4.

Sammanlagt 21 1/4 mantal, varav 8 1/2 skatte (10 jbg), 1/4 prästebol (1), 4 3/4 krono (5), 1/2 kyrko (1) och 7 1/4 utsockne frälse (8).

Dessutom ej mantalssatt: 1 äng (skatte).

Fotnot: Tose socken uppgick i Svarteborgs kyrkosocken i slutet av 1500-talet, men bestod som jordebokssocken till 1888. Ovanstående är alltså inte inräknat i Svarteborgs gårdar.

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta om jordeboken och dess innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)


Källor (se förklaring): 1. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta; 3. Ortnamnsarkivets bok om häradets ortnamn; 4. 1881 års jordebok.

B D E F G H J L M R S T Y Ö

(Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.)

Fotnot: Nedanstående gårdar ingick, om inget annat anges, i Tose socken fram till att den införlivades med Svarteborgs socken 1888.

Bräcke


(1 1/4 mtl)

Jordeboksgård


1 Bräcke
        (1 1/4 mtl)

Bärby


(3 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Bärby Skatteg.
        (1 mtl)
2 Bärby Österg.
        (1 mtl)
3 Bärby Västerg.
        (1 mtl)
Bärby-Hallen, se Hallen

Dingle


(2 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Östre Dingle
        (1 mtl)
2 Västre Dingle
        (1 mtl)
Enerhougen [Enerhogen], se Hallen

Fivedal


(3/4 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Fibendal

Jordeboksgård


1 Fivedal
        (3/4 mtl)

Fylkesberg


(2 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Folkesberg

Jordeboksgårdar


1 Fylkesberg
        (1 mtl)
2 Fylkesberg
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1417 - 3:631/458
Gregeröd, se Jöröd

Hallen


(1/4 mtl)

Namn


Också: Bärby-Hallen eller Enerhougen [Enerhogen]

Jordeboksgård


1 Hallen
        (1/4 mtl)

Heden


(1/4 mtl)

Jordeboksgård


1 Heden
        (1/4 mtl)

Jöröd


(1/4 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Gregeröd

Jordeboksgård


1 Jöröd
        (1/4 mtl)
Överf. t. Svarteborgs s:n 1697.

Leråker


(2 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Nordre Leråker
        (1 mtl)
2 Söndre Leråker
        (1 mtl)

Logum


(2 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Lågum

Jordeboksgårdar


1 Nordre Logum
        (1 mtl)
2 Söndre Logum
        (1 mtl)

Mörtorp


(1 äng)

Namn


Också: [Myrtorp]
LM och JR (EKB): -

Jordeboksgård


1 Mörtorp
        (äng)

Rom


(3 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Rom Österg.
        (1 mtl)
2 Rom Mellomg.
        (1 mtl)
3 Rom Västerg.
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1317 - 3:110/108

Råhed


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Råhed
        (1 mtl)

Råröd


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Råröd
        (1 mtl)

Slaängen


(1/4 mtl)

Jordeboksgård


1 Slaängen
        (1/4 mtl)
Överf. t. Svarteborgs s:n 1697.

Staxäng


(1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Staxäng
        (1/2 mtl)

Tosemarken


(1/4 mtl)

Namn


JR (EKB): Tosemark

Jordeboksgård


1 Tosemarken
        (1/4 mtl)

Troneröd


(1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Troneröd
        (1/2 mtl)

Tuft


(1/2 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Tyft

Jordeboksgård


1 Tuft
        (1/2 mtl)

Ysteby


(1 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Östeby

Jordeboksgård


1 Ysteby
        (1 mtl)

Önne


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Önne
        (1 mtl)
Överf. t. Hoby s:n 1697.
Östeby, se Ysteby
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost