Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

TOSE

Tose kan diskuteras i Arkivguidens Forum (under Svarteborg)
SJ-bussar på Dingle station (Tose socken hade upphört när järnbanan byggdes, men Dingle hörde dit)
SJ-bussar på Dingle station
(Tose socken hade upphört när järnbanan byggdes, men Dingle hörde dit)
Foto (år 1931): Mårten Sjöbeck
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL
Lokalt

Regionalt

Kyrkan
Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Indelningsändringar


Uppgick i Svarteborgs kyrkosocken i slutet av 1500-talet, men bestod som jordebokssocken till 1888.

Gårdar


Tose socken

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Tose kyrka (fornlämning)
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)
Regionalt

Skeppreda (härad)


Tunge

Län


0000 - 1680 Båhus
1680 - 1888 Göteborg och Båhus
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


Foss
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Svarteborg

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Svarteborg

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Tose socken (-)
Svarteborgs socken
· Lantmäterimyndigheten:
Svarteborgs socken

Avskrifter och register


Rolf Berlin
Taxeringslängd 1715

Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Svarteborg
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Svarteborgs socken

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Svarteborgs socken

(Riksantikvarieämbetet har ödelagt Fornsök. I den nya versionen går det inte längre att länka till ett färdigt sökresultat för en socken. Och när man följer den gamla länken, så får man bara upp ett felmeddelande som inte ens innehåller en hänvisning till den nya söksidan.)

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Svarteborgs socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Ingår i Bo 1603 Svarteborgs socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Svarteborgs Hembygdsförening

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum (Svarteborg)
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost