Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

TOSE

Tose kan diskuteras i Arkivguidens Forum (under Svarteborg)
SJ-bussar på Dingle station (Tose socken hade upphört när järnbanan byggdes, men Dingle hörde dit)
SJ-bussar på Dingle station
(Tose socken hade upphört när järnbanan byggdes, men Dingle hörde dit)
Foto (år 1931): Mårten Sjöbeck
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL

Lokalt

Regionalt

Kyrkan

Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Indelningsändringar


Uppgick i Svarteborgs kyrkosocken i slutet av 1500-talet, men bestod som jordebokssocken till 1888.

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Tose kyrka (fornlämning)
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)

Gårdar


Tose socken
Regionalt

Skeppreda (härad)


Tunge

Län


0000 - 1680 Båhus
1680 - 1888 Göteborg och Båhus
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


Foss
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Svarteborg

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Svarteborg

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Tose socken (-)
Svarteborgs socken
· Lantmäterimyndigheten:
Svarteborgs socken

Avskrifter och register


Rolf Berlin
Taxeringslängd 1715

Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Svarteborg
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Svarteborgs socken

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Svarteborgs socken

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Svarteborgs socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Ingår i Bo 1603 Svarteborgs socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Svarteborgs Hembygdsförening

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum (Svarteborg)
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost