Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

NAVERSTAD

Naverstad kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Naverstad, med kyrkan och prästgården vid sjön Söndre Bullern
Naverstad, med kyrkan och prästgården vid sjön Söndre Bullern
Foto (år 1990): Jan Norrman
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL

Lokalt

Regionalt

Kyrkan

Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Indelningsändring


Sammanslagen med Mo till Naverstad-Mo 2002.

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Naverstads kyrka
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)

Gårdar


Naverstads socken
Regionalt

Skeppreda (härad)


Bullern

Län


0000 - 1680 Båhus
1680 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 2001 Västra Götaland
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


0000 - 1658 Naverstad (+ Enningdal [i Idd skeppreda i nuvarande Östfold] och Mo)
1658 - 1991 Naverstad (+ Mo)

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Tanums pastorat
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Naverstad

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Naverstad

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Naverstads socken
· Lantmäterimyndigheten:
Naverstads socken

Avskrifter och register


Rolf Berlin
Taxeringslängd 1715

Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Naverstad
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Naverstads socken

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Naverstads socken

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Naverstads socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Bo 1583 Naverstads socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Bullarens Hembygdsförening
Tanums Släktforskare

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost