Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Skeppredor och städer   >

INLANDS NORDRE SKEPPREDA
(INLANDS NORDRE HÄRAD)

INNEHÅLL

Namn

Indelning

Arkiv
Namn
Officiellt Inlands Nordre härad.

Hette förr Grössbacka skeppreda.
Indelning

Socknar


Holta (Hålta)
Jörland (Jörlanda)
Norum
Solberg (Solberga)
Spekeröd
Åckland (Ucklum)
Ödsmål

Tingslag (t.o.m. 1951)


Häradsrätt
0000 - 1927 Inlands Nordre
1928 - 1947 Inlands norra (omfattade Fräkne och Inlands Nordre samt Hjartums socken av Torpe)
1948 - 1951 Inland (omfattade Fräkne, Inlands Nordre, Inlands Söndre, Torpe och Konghäll)

Fögderi (t.o.m. 1951)


Inland
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Häradsrättens domböcker, bouppteckningar m.m.:
Inlands Nordre häradsrätt
Inlands norra häradsrätt
Inlands häradsrätt
· Landsarkivets bouppteckningsregister:
Inlands Nordre häradsrätt [i registerrummet]
· Ägodelningsrättens domböcker m.m.:
Inlands Nordre ägodelningsrätt
Inlands norra ägodelningsrätt
Inlands ägodelningsrätt

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Domböcker, bouppteckningar m.m. [med landsarkivets bouppteckningsregister]:
Inlands Nordre häradsrätt
Göta hovrätt - advokatfiskalen: Göteborgs och Bohus län [renovationer av häradsrättens original]
Om Båhus Arkivguide: Skeppredor och städer
© Jörgen Tollesson     ·     Epost