Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Kville socken
Del 1: A-K

Jordeboken

1697 omfattade Qwille Sochn:

174 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 120 gårdar x 1 mantal, 5 x 3/4, 23 x 1/2, 23 x 1/4 och 3 x 1/8.

Sammanlagt 141 3/8 mantal, varav 57 skatte (71 jbg), 2 1/4 prästebol (7), 56 1/8 krono (65), 16 insockne frälse (16) och 10 utsockne frälse (15).

Dessutom ej mantalssatta: 1 prästgård (Qwille Prästegårdh), 1 sätegård (Wremb Säthegårdh), 20 torp (4 under prästgården och 16 under sätegården), 6 ödegårdar (3 skatte och 3 krono), 2 ängar (1 skatte och 1 krono) samt 1 holme (krono).

Fotnot: I ovanstående ingår den då upphörda socknen Vrems gårdar.

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta om jordeboken och dess innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)


Källor (se förklaring): 1. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta; 3. Ortnamnsarkivets bok om häradets ortnamn; 4. 1881 års jordebok.

Del 1: A B D E F G H J K
Del 2: L M N O P R S T U V Y Å Ö

(Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.)

Fotnot: I nedanstående förteckning noteras vilka gårdar som ingick i Vrems socken enligt 1625-26 års jordebok. Store Vrems sätegård finns inte med i den jordeboken, men har här också räknats till Vrems socken, tillsammans med de därunder liggande och senare mantalssatta gårdarna. Uppgifterna om gårdarna är desamma som redovisas på sidan med Vrems gårdar, där de också upptas. Den enda uppgift som hämtats ur 1625-26 års jordebok är alltså vilka gårdar som ingick i Vrems socken.

Allestorp


(2 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Allestorp Nedeg.
        (1 mtl)
2 Allestorp Oppeg.
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/247

Alnäs


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Alnäs
        (1 mtl)

Alnässkogen


(1/8 mtl)

Namn


Förr: Skogane
JR (EKB): -

Jordeboksgård


1 Alnässkogen [Skogen]
        (1/8 mtl)

Amdal


(1/4 mtl)

Jordeboksgård


1 Amdal
        (1/4 mtl)

Asgerröd


(1/2 mtl)

Namn


LM: Askeröd
JR (EKB): Askjeröd

Jordeboksgård


1 Asgerröd
        (1/2 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/247

Backa, Nordre


(1 mtl)

Namn


LM: Norra Backa
JR (EKB): Norr Backa

Jordeboksgård


1 Nordre Backa
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
(Ev. Söndre Backa)
1346 - 4:305/247

Backa, Söndre


(1 mtl)

Namn


LM: Södra Backa
JR (EKB): Sör Backa

Jordeboksgård


2 Söndre Backa
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
Se Nordre Backa

Bastekärr


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Bastekärr
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/247

Berg


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Berg
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/246

Berga


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Berga
        (1 mtl)

Björtorp


(3/4 mtl)

Jordeboksgård


1 Björtorp
        (3/4 mtl)

Bodeland


(2 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Bodeland Västerg.
        (1 mtl)
2 Bodeland Österg.
        (1 mtl)
Se också Storskogen. Ingick tidigare i Vrems s:n.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/247

Borgane


(1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Borgane
        (1/2 mtl)
Ingick tidigare i Vrems s:n.

Borgen, Lille


(1 äng)

Namn


LM och JR (EKB): -

Jordeboksgård


2 Lille Borgen
        (äng)
Ingick tidigare i Vrems s:n.

Boråseröd


(3/4 mtl)

Jordeboksgård


1 Boråseröd
        (3/4 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/246

Botten


(1 torp)

Jordeboksgård


1 Botten
        (torp)
JB 1881: U. Kville Prästeg.

Branneby


(2 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Branneby Nordg.
        (1 mtl)
2 Branneby Sörg.
        (1 mtl)
Ingick tidigare i Vrems s:n.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/247

Brasteby


(2 mtl)

Namn


LM: Bransteby
JR (EKB): Branstaby

Jordeboksgårdar


3 Brasteby Västerg.
        (1 mtl)
4 Brasteby Österg.
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1317 - 3:110/108
1346 - 4:305/247

Bräcke, Nedre


(1 mtl)

Jordeboksgård


2 Nedre Bräcke
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
(Ev. Övre Bräcke el. Krokebräcke)
1315 - 4:110/104
1346 - 4:305/247

Bräcke, Övre


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Övre Bräcke
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
Se Nedre Bräcke
Bräcke, se också Krokebräcke

Bärby


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Bärby
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/247

Dalane


(1 torp)

Namn


LM: Dalarna
JR (EKB): -

Jordeboksgård


1 Dalane
        (torp)
JB 1881: U. Sör-Grind.

Dale


(1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Dale
        (1/2 mtl)

Doveland


(2 mtl)

Namn


LM: Dåveland

Jordeboksgårdar


1 Doveland Nordg.
        (1 mtl)
2 Doveland Sörg.
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/247

Dromålsröd


(1/2 mtl)

Namn


LM: -
JR (EKB): Dromålseröd

Jordeboksgård


1 Dromålsröd
        (1/2 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/246

Dueskår


(1/2 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Dusgård

Jordeboksgård


1 Dueskår
        (1/2 mtl)

Dyngö


(1/4 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Dyngön

Jordeboksgård


1 Dyngö
        (1/4 mtl)

Ede


(2 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Ejgde

Jordeboksgårdar


1 Nordre Ede
        (1 mtl)
2 Söndre Ede
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/247

Edsten


(5 1/2 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Nord-Edsten Kroneg.
        (1 mtl)
2 Hög-Edsten Sörg.
        (1/2 mtl)
3 Damp-Edsten Nedeg.
        (1 mtl)
4 Damp-Edsten Oppeg.
        (1 mtl)
5 Hög-Edsten Nordg.
        (1 mtl)
6 Nord-Edsten Frälseg.
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1315 - 4:110/104
1346 - 4:305/246-247

Enerbacken och Kinkum


(2 torp)

Namn


LM: Kinkom; [Enerbacken: -]
JR (EKB): Enebacken och Kinkhem

Jordeboksgård


1 Enerbacken och Kinkum
        (2 torp)
JB 1881: U. Kville Prästeg.

Evenröd


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Evenröd
        (1 mtl)

Fagerbacka


(1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Fagerbacka
        (1/2 mtl)
Ingick tidigare i Vrems s:n.

Fedja


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Fedja
        (1 mtl)

Flig


(1 mtl)

Namn


JR (EKB): Flyg

Jordeboksgård


1 Flig
        (1 mtl)

Fossane


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Fossane
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/246-247

Fuglekärr


(1 3/4 mtl)

Namn


LM: Fåglekärr
JR (EKB): Foglekärr

Jordeboksgårdar


1 Fuglekärr Jörnsg.
        (1/2 mtl)
2 Fuglekärr Larsg.
        (1/2 mtl)
3 Fuglekärr Ödeg. [Persg.]
        (1/4 mtl)
4 Fuglekärr Sörg.
        (1/2 mtl)
Se också Skogen.

Giddehammar


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Giddehammar
        (1 mtl)
Ingick tidigare i Vrems s:n.

Grimslätt


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Grimslätt
        (1 mtl)

Grind


(2 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Sör-Grind
        (1 mtl)
2 Nord-Grind
        (1 mtl)
Se också Dalane.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1317 - 3:110/107

Gulloug


(1/4 mtl)

Namn


LM: Gullov
JR (EKB): Gullouf

Jordeboksgård


1 Gulloug
        (1/4 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1317 - 3:110/107

Gåsö


(1/4 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Gåsön

Jordeboksgård


1 Gåsö
        (1/4 mtl)

Hakeröd


(1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Hakeröd
        (1/2 mtl)

Hala


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Hala
        (1 mtl)

Hamn


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Hamn
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/247

Hede


(2 mtl)

Namn


JR (EKB): Hee

Jordeboksgårdar


1 Söndre Hede
        (1 mtl)
3 Övre Hede
        (1 mtl)
N:r 2, se Vernikshede.
Ingick tidigare i Vrems s:n.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
(Ev. Vernikshede)
1346 - 4:305/247
Hede [Hee], se också Vernikshede

Hekollen


(1/4 mtl)

Namn


LM: -
JR (EKB): Heekullen

Jordeboksgård


1 Hekollen
        (1/4 mtl)

Hjarterö


(1/4 mtl)

Namn


LM: Hjärterön
JR (EKB): Hjärterön med Florön, Fottistlarna och Korsön

Jordeboksgård


1 Hjarterö
        (1/4 mtl)

Hjälpesten


(4 mtl)

Namn


Förr ibland felaktigt skrivet Hjälp-Edsten, men Hjälpesten hör inte till Edsten.

Jordeboksgårdar


1 Hjälpesten Eriksg.
        (1 mtl)
2 Hjälpesten Mellomg.
        (1 mtl)
3 Hjälpesten Nordg.
        (1 mtl)
4 Hjälpesten Västerg.
        (1 mtl)

Holmane


(1/4 mtl)

Namn


Förr också: Holmen
LM och JR (EKB): Holmarna

Jordeboksgård


1 Holmane
        (1/4 mtl)
Ingick tidigare i Vrems s:n.

Holt


(1/4 mtl)

Namn


LM: -
JR (EKB): Hålt

Jordeboksgård


1 Holt
        (1/4 mtl)

Holtane


(1/2 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Håltane

Jordeboksgård


1 Holtane
        (1/2 mtl)
Ingick tidigare i Vrems s:n.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/247

Homborö


(1/4 mtl)

Namn


LM: Lilla Hamburgö, Jakobsö
JR (EKB): Hamborgön

Jordeboksgård


1 Homborö
        (1/4 mtl)
Lille Homborö. (Store Homborö [Stora Hamburgö] omfattar gårdarna Berga, Lössgard, Nordgard och Söndre Röd.)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/247
1514 - 1:1038/748-749

Hornlöcke


(1/4 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Hornlycke

Jordeboksgård


1 Hornlöcke
        (1/4 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/246
Hougen [Hogen], se Skogane

Humlekärr


(1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Humlekärr
        (1/2 mtl)

Hällesås


(1/4 mtl)

Jordeboksgård


1 Hällesås
        (1/4 mtl)
Ingick tidigare i Vrems s:n.
Jakobsö, se Homborö

Jore


(5 mtl)

Namn


JR (EKB): Jored

Jordeboksgårdar


1 Lille Jore Nedeg.
        (1 mtl)
2 Lille Jore Oppeg.
        (1 mtl)
3 Store Jore Sörg.
        (1 mtl)
4 Store Jore Västerg.
        (1 mtl)
5 Store Jore Österg.
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/246-247
1556 - 16:648/819

Kallstorp


(1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Kallstorp
        (1/2 mtl)
Ingick tidigare i Vrems s:n.

Kalvskinn


(1 mtl)

Namn


JR (EKB): Kalvskind

Jordeboksgård


1 Kalvskinn
        (1 mtl)

Kalvö


(1/4 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Kalvön

Jordeboksgård


1 Kalvö
        (1/4 mtl)

Kampstorp


(2 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Kamstorp

Jordeboksgårdar


1 Kampstorp Nedeg.
        (1 mtl)
2 Kampstorp Oppeg.
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/247
Karlslund, se Lushed

Kasen


(1/4 mtl)

Jordeboksgård


1 Kasen
        (1/4 mtl)
Ingick tidigare i Vrems s:n.

Kattås


(1 ödeg)

Namn


LM: -

Jordeboksgård


1 Kattås
        (ödeg)
JB 1881: U. Ledum.

Kerill


(1 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Kärill

Jordeboksgård


1 Kerill
        (1 mtl)

Kindlöcke


(1/4 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Kindlycke

Jordeboksgård


1 Kindlöcke
        (1/4 mtl)
Kinkum [Kinkhem; Kinkom], se Enerbacken och Kinkum

Klev


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Klev
        (1 mtl)

Kleva


(1/4 mtl)

Jordeboksgård


1 Kleva
        (1/4 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1317 - 3:110/108

Klingseröd


(1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Klingseröd
        (1/2 mtl)

Knaxeröd


(1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Knaxeröd
        (1/2 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/246

Krokebräcke


(1 mtl)

Namn


Ursprungligen: Bräcke
LM och JR (EKB): Krokbräcke

Jordeboksgård


1 Krokebräcke
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
Se Nedre Bräcke

Kville


(6 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Kville Mellomg.
        (1 mtl)
2 Kville Prästeg.
        (2 mtl)
3 Kville Nordg.
        (1 mtl)
4 Kville Sörg.
        (1 mtl)
5 Kville Västerg.
        (1 mtl)
Se också Botten, Enerbacken och Kinkum och Vägen.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
(Inkl. Kville s:n)
1315 - 4:110/104
1346 - 4:305/246-247
1361 - 2:363/291
1457 - 5:809/586
1501 el. 1502 - 5:991/714
1514 - 1:1038/749

Könnestorp


(1 1/4 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Könnestorp
        (1 mtl)
2 Könnestorp Ödeg.
        (1/4 mtl)
Del 2
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost