Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Kville socken
Del 1: A-K

Kville kan diskuteras i Arkivguidens Forum
INNEHÅLL

Jordeboken 1697

Gårdsförteckning
Förklaring

På sidan Om Båhusarkivet - Gårdar finns förklaringar till sammandraget av 1697 års jordebok samt gårdsförteckningens olika delar, källor, stavning av namnen och förkortningar av gårdarnas jordnatur.

Jordeboken 1697

1697 omfattade Qwille Sochn:

174 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 120 gårdar x 1 mantal, 5 x 3/4, 23 x 1/2, 23 x 1/4 och 3 x 1/8.

Sammanlagt 141 3/8 mantal, varav 57 skatte (71 jbg), 2 1/4 prästebol (7), 56 1/8 krono (65), 16 insockne frälse (16) och 10 utsockne frälse (15).

Dessutom ej mantalssatta: 1 prästgård (Qwille Prästegårdh), 1 sätegård (Wremb Säthegårdh), 20 torp (4 under prästgården och 16 under sätegården), 6 ödegårdar (3 skatte och 3 krono), 2 ängar (1 skatte och 1 krono) samt 1 holme (krono).

Fotnot: I ovanstående ingår den då upphörda socknen Vrems gårdar.

(Observera att 1697 års jordebok bara är en av flera källor till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta

Allmänna fakta om jordeböcker (inte bara 1697 års) och deras innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)


Del 1: A B D E F G H J K
Del 2: L M N O P R S T U V Y Å Ö

I nedanstående förteckning noteras vilka gårdar som ingick i Vrems socken enligt 1625-26 års jordebok. Store Vrems sätegård finns inte med i den jordeboken, men har här också räknats till Vrems socken, tillsammans med de därunder liggande och senare mantalssatta gårdarna. Uppgifterna om gårdarna är desamma som redovisas på sidan med Vrems gårdar, där de också upptas. Den enda uppgift som hämtats ur 1625-26 års jordebok är alltså vilka gårdar som ingick i Vrems socken.
Källor (se förklaring)

1. 1697 års jordebok.
2. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
3. Ortnamnsarkivets bok om häradets ortnamn.
4. Lantmäteriets kartsök.
Stavning

Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.

Allestorp


2 mtl

Jordeboksgårdar


1 Allestorp Nedeg.
        1 mtl sk
2 Allestorp Oppeg.
        1 mtl sk

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/247

Alnäs


1 mtl

Jordeboksgård


1 Alnäs
        1 mtl sk

Alnässkogen


1/8 mtl

Namn


Förr: Skogane
JR, EK: -

Jordeboksgård


1 Alnässkogen (Skogen)
        1/8 mtl sk

Amdal


1/8 (1/4) mtl

Jordeboksgård


1 Amdal
        1/8 (1/4) mtl uts fr

Asgerröd


1/2 mtl

Namn


LM, EK: Askeröd
JR: Askjeröd

Jordeboksgård


1 Asgerröd
        1/2 mtl kr

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/247

Backa, Nordre


1 mtl

Namn


LM: Norra Backa
JR, EK: Norr Backa

Jordeboksgård


1 Nordre Backa
        1 mtl sk

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
(Ev. Söndre Backa)
1346 - 4:305/247

Backa, Söndre


1 mtl

Namn


LM: Södra Backa
JR, EK: Sör Backa

Jordeboksgård


2 Söndre Backa
        1 mtl kr

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
Se Nordre Backa

Bastekärr


1 mtl

Jordeboksgård


1 Bastekärr
        1 mtl sk

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/247

Berg


1 mtl

Jordeboksgård


1 Berg
        1 mtl kr

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/246

Berga


1/2 (1) mtl

Jordeboksgård


1 Berga
        1/2 (1) mtl kr

Björtorp


3/4 mtl

Jordeboksgård


1 Björtorp
        3/4 mtl kr

Blankenborg


1 torp

Namn


LM, JR, EK: -

Jordeboksgård


- Blankenborg
        1 torp ins fr
U. Store Vrem.
Ingick tidigare i Vrems s:n.

Bodeland


2 mtl

Jordeboksgårdar


1 Bodeland Västerg.
        1 mtl uts fr
2 Bodeland Österg.
        1 mtl uts fr
Se också Storskogen.
Ingick tidigare i Vrems s:n.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/247

Borgane


1/2 mtl

Jordeboksgård


1 Borgane
        1/2 mtl sk
Ingick tidigare i Vrems s:n.

Borgen, Lille


1 äng

Namn


LM, JR, EK: -

Jordeboksgård


2 Lille Borgen
        1 äng sk
Ingick tidigare i Vrems s:n.

Boråseröd


3/4 mtl

Jordeboksgård


1 Boråseröd
        3/4 mtl kr

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/246

Botten


1 torp

Jordeboksgård


1 Botten
        1 torp kr
U. Kville Prästeg.

Branneby


2 mtl

Jordeboksgårdar


1 Branneby Nordg.
        1 mtl sk
2 Branneby Sörg.
        1 mtl sk
Ingick tidigare i Vrems s:n.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/247

Brasteby


1 1/2 (2) mtl

Namn


LM, EK: Bransteby
JR: Branstaby

Jordeboksgårdar


3 Brasteby Västerg.
        3/4 (1) mtl ins fr
4 Brasteby Österg.
        3/4 (1) mtl ins fr

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1317 - 3:110/108
1346 - 4:305/247

Bräcke, Nedre


1 mtl

Jordeboksgård


2 Nedre Bräcke
        1 mtl sk

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
(Ev. Övre Bräcke el. Krokebräcke)
1315 - 4:110/104
1346 - 4:305/247

Bräcke, Övre


3/4 (1) mtl

Jordeboksgård


1 Övre Bräcke
        3/4 (1) mtl kr

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
Se Nedre Bräcke
Bräcke, se också Krokebräcke

Bärby


1/2 mtl

Jordeboksgård


1 Bärby
        1/2 mtl sk

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/247

Dalane


1 torp

Namn


LM: Dalarna
JR, EK: -

Jordeboksgård


- Dalane
        1 torp
U. Sör-Grind.

Dale


1/2 mtl

Jordeboksgård


1 Dale
        1/2 mtl sk

Doveland


2 mtl

Namn


LM, EK: Dåveland

Jordeboksgårdar


1 Doveland Nordg.
        1 mtl sk
2 Doveland Sörg.
        1 mtl sk

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/247

Dromålsröd


1/2 mtl

Namn


LM, JR, EK: Dromålseröd

Jordeboksgård


1 Dromålsröd
        1/2 mtl kr

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/246

Dueskår


1/4 (1/2) mtl

Namn


LM, JR, EK: Dusgård

Jordeboksgård


1 Dueskår
        1/4 (1/2) mtl kr

Dyngö


1/4 mtl

Namn


LM, JR, EK: Dyngön

Jordeboksgård


1 Dyngö
        1/4 mtl sk

Dypedal


1 torp [1/4 mtl]

Namn


Också: [Djupedal]
LM, JR, EK: -

Jordeboksgård


- Dypedal
        1 torp ins fr [u. Store Vrem; 1/4 mtl ins fr i Dorotea Bielkes JB 1660]
Ingick tidigare i Vrems s:n.

Ede


2 mtl

Namn


LM, JR, EK: Ejgde

Jordeboksgårdar


1 Nordre Ede
        1 mtl ins fr
2 Söndre Ede
        1 mtl ins fr

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/247

Edsten


5 (5 1/2) mtl

Jordeboksgårdar


1 Nord-Edsten Kroneg.
        1/2 (1) mtl kr
2 Hög-Edsten Sörg.
        1/2 mtl sk
3 Damp-Edsten Nedeg.
        1 mtl sk
4 Damp-Edsten Oppeg.
        1 mtl sk
5 Hög-Edsten Nordg.
        1 mtl ins fr
6 Nord-Edsten Frälseg.
        1 mtl ins fr

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1315 - 4:110/104
1346 - 4:305/246-247

Enerbacken


1 torp

Namn


LM: -
JR, EK: Enebacken

Jordeboksgård


1 Enerbacken
        1 torp kr

(Enerbacken och Kinkum n:r 1.)
U. Kville Prästeg.

Evenröd


1 mtl

Jordeboksgård


1 Evenröd
        1 mtl sk

Fagerbacka


1 torp [1/2 mtl]

Jordeboksgård


1 Fagerbacka
        1 torp ins fr [u. Store Vrem; 1/2 mtl ins fr i Dorotea Bielkes JB 1660;
        blev 1822 åter mantalsatt gård, s.k. rĂ„- och rörshemman, 1/2 mtl ins fr]
Ingick tidigare i Vrems s:n.

Fedja


1 mtl

Jordeboksgård


1 Fedja
        1 mtl ins fr

Flig


1/2 (1) mtl

Namn


JR: Flyg

Jordeboksgård


1 Flig
        1/2 (1) mtl sk

Fossane


1 mtl

Jordeboksgård


1 Fossane
        1 mtl kr

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/246-247

Fuglekärr


1 3/4 mtl

Namn


LM, EK: Fåglekärr
JR: Foglekärr

Jordeboksgårdar


1 Fuglekärr Jörnsg.
        1/2 mtl prb
2 Fuglekärr Larsg.
        1/2 mtl kr
3 Fuglekärr Ödeg. (Persg.)
        1/4 mtl sk
4 Fuglekärr Sörg.
        1/2 mtl uts fr
Se också Skogen.

Gedehammar


1 mtl

Namn


LM, JR, EK: Giddehammar

Jordeboksgård


1 Gedehammar
        1 mtl kr
Ingick tidigare i Vrems s:n.

Grimslätt


1 mtl

Jordeboksgård


1 Grimslätt
        1 mtl sk

Grind


2 mtl

Jordeboksgårdar


1 Sör-Grind
        1 mtl ins fr
2 Nord-Grind
        1 mtl uts fr
Se också Dalane.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1317 - 3:110/107

Gulloug


1/4 mtl

Namn


LM, EK: Gullov
JR: Gullouf

Jordeboksgård


1 Gulloug
        1/4 mtl prb

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1317 - 3:110/107

Gåsö


1/8 (1/4) mtl

Namn


LM, JR, EK: Gåsön

Jordeboksgård


1 Gåsö
        1/8 (1/4) mtl kr

Hakeröd


1/4 (1/2) mtl

Jordeboksgård


1 Hakeröd
        1/4 (1/2) mtl uts fr

Hala


1 mtl

Jordeboksgård


1 Hala
        1 mtl sk

Hamn


1 mtl

Jordeboksgård


1 Hamn
        1 mtl sk

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/247

Hede


2 mtl

Namn


JR: Hee

Jordeboksgårdar


1 Nedre Hede (Söndre Hede)
        1 mtl kr
3 Övre Hede
        1 mtl sk

(N:r 2, se Vernikshede.)
Ingick tidigare i Vrems s:n.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
(Ev. Vernikshede)
1346 - 4:305/247
Hede [Hee], se också Vernikshede

Hekollen


1/4 mtl

Namn


LM, EK: Hekullen
JR: Heekullen

Jordeboksgård


1 Hekollen
        1/4 mtl prb

Hjarterö


1/4 mtl

Namn


LM: Hjärterön
JR: Hjärterön med Florön, Fottistlarna och Korsön
EK: Hjärterön med Florön, Fotstillarna och Korsön

Jordeboksgård


1 Hjarterö
        1/4 mtl sk

Hjälpesten


4 mtl

Namn


Förr ofta felaktigt skrivet Hjälp-Edsten, men Hjälpesten hör inte till Edsten.

Jordeboksgårdar


1 Hjälpesten Eriksg.
        1 mtl sk
2 Hjälpesten Mellomg.
        1 mtl sk
3 Hjälpesten Nordg.
        1 mtl sk
4 Hjälpesten Västerg.
        1 mtl kr
Hjälte Ödegard [Hjälte Ödegård], Hjältögarden [Hjältögården], se Ödegarden

Holmane


1 torp [1/4 mtl]

Namn


Förr också: Holmen
LM, JR, EK: Holmarna

Jordeboksgård


1 Holmane
        1 torp ins fr [u. Store Vrem; 1/4 mtl ins fr i Dorotea Bielkes JB 1660;
        blev 1822 åter mantalsatt gård, s.k. rĂ„- och rörshemman, 1/4 mtl ins fr]
Ingick tidigare i Vrems s:n.

Holt


1/4 mtl

Namn


LM, JR, EK: Hålt

Jordeboksgård


1 Holt
        1/4 mtl sk

Holtane


1 torp [1/2 mtl]

Namn


LM, JR, EK: Håltane

Jordeboksgård


1 Holtane
        1 torp ins fr [u. Store Vrem; 1/2 mtl ins fr i Dorotea Bielkes JB 1660;
        blev 1824 åter mantalsatt gård, s.k. rĂ„- och rörshemman, 1/2 mtl ins fr]
Ingick tidigare i Vrems s:n.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/247

Homborö


1/4 mtl

Namn


LM: Hamburgön [fastighetsnamn], Jakobsö [ön]
JR: Hamborgön
EK: Homborgö

Jordeboksgård


1 Homborö
        1/4 mtl kr
Lille Homborö. (Store Homborö [Stora Hamburgö] omfattar gårdarna Berga, Lössgard, Nordgard och Söndre Röd.)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
(Brevet fr. 1514 gäller säkerligen Store Homborö, ev. också det fr. 1346.)
1346 - 4:305/247
1514 - 1:1038/748-749

Hornlöcke


1/4 mtl

Namn


LM, JR, EK: Hornlycke

Jordeboksgård


1 Hornlöcke
        1/4 mtl kr

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/246
Hougen [Hogen], se Skogane

Humlekärr


1/2 mtl

Jordeboksgård


1 Humlekärr
        1/2 mtl kr

Hällesås


1/4 mtl

Jordeboksgård


1 Hällesås
        1/4 mtl sk
Ingick tidigare i Vrems s:n.

Hästhagen


1 torp

Namn


JR, EK: -

Jordeboksgård


- Hästhagen
        1 torp ins fr
U. Store Vrem.
Ingick tidigare i Vrems s:n.
Jakobsö, se Homborö

Jore


5 mtl

Namn


JR: Jored

Jordeboksgårdar


1 Lille Jore Nedeg.
        1 mtl kr
2 Lille Jore Oppeg.
        1 mtl kr
3 Store Jore Sörg.
        1 mtl kr
4 Store Jore Västerg.
        1 mtl uts fr
5 Store Jore Österg.
        1 mtl uts fr

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/246-247
1556 - 16:648/819

Kallstorp


1/2 mtl

Jordeboksgård


1 Kallstorp
        1/2 mtl prb
Ingick tidigare i Vrems s:n.

Kallås


1 ödeg

Namn


Också: Kollås
LM: -
JR, EK: Kattås

Jordeboksgård


1 Kallås
        1 ödeg kr
U. Ledum.

Kalvskinn


1 mtl

Namn


JR: Kalvskind

Jordeboksgård


1 Kalvskinn
        1 mtl uts fr

Kalvö


1/4 mtl

Namn


LM, JR, EK: Kalvön

Jordeboksgård


1 Kalvö
        1/4 mtl sk

Kampstorp


2 mtl

Namn


LM, JR, EK: Kamstorp

Jordeboksgårdar


1 Kampstorp Nedeg.
        1 mtl sk
2 Kampstorp Oppeg.
        1 mtl sk

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/247
Karlslund, se Lushed

Kasen


1 torp [1/4 mtl]

Jordeboksgård


1 Kasen
        1 torp ins fr [u. Store Vrem; 1/4 mtl ins fr i Dorotea Bielkes JB 1660;
        blev 1822 åter mantalsatt gård, s.k. rĂ„- och rörshemman, 1/4 mtl ins fr]
Ingick tidigare i Vrems s:n.

Kerill


1 mtl

Namn


LM, JR, EK: Kärill

Jordeboksgård


1 Kerill
        1 mtl ins fr

Kindlöcke


1/4 mtl

Namn


LM, JR, EK: Kindlycke

Jordeboksgård


1 Kindlöcke
        1/4 mtl uts fr

Kinkum


1 torp

Namn


LM, EK: Kinkom
JR: Kinkhem

Jordeboksgård


1 Kinkum
        1 torp kr

(Enerbacken och Kinkum n:r 1.)
U. Kville Prästeg.

Klev


1 mtl

Jordeboksgård


1 Klev
        1 mtl sk

Kleva


1/4 mtl

Jordeboksgård


1 Kleva
        1/4 mtl uts fr

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1317 - 3:110/108

Klingseröd


1/2 mtl

Jordeboksgård


1 Klingseröd
        1/2 mtl kr

Klövan


1 torp

Namn


LM: Klåvan
JR, EK: -

Jordeboksgård


- Klövan
        1 torp ins fr
U. Store Vrem.
Ingick tidigare i Vrems s:n.

Knaxeröd


1/2 mtl

Jordeboksgård


1 Knaxeröd
        1/2 mtl kr

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/246

Koberöd


1 torp

Namn


LM: [Kobberöd]
JR, EK: -

Jordeboksgård


- Koberöd
        1 torp ins fr
U. Store Vrem.
Ingick tidigare i Vrems s:n.

Krappsätt


1 torp [1/4 mtl]

Namn


LM, JR, EK: -

Jordeboksgård


- Krappsätt
        1 torp ins fr [u. Store Vrem; 1/4 mtl ins fr i Dorotea Bielkes JB 1660]
Ingick tidigare i Vrems s:n.

Krokebräcke


1 mtl

Namn


Ursprungligen: Bräcke
LM, JR: Krokbräcke

Jordeboksgård


1 Krokebräcke
        1 mtl kr

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
Se Nedre Bräcke

Kville


2 [4] (4 [6]) mtl

Jordeboksgårdar


1 Store Kville Mellomg.
        1/2 (1) mtl kr
2 Kville Prästeg.
        1 prästg kr [mantalsatt först omkr. 1720, 2 mtl kr]
3 Store Kville Nordg.
        1/2 (1) mtl kr
4 Store Kville Sörg.
        1/2 (1) mtl kr
5 Store Kville Västerg.
        1/2 (1) mtl kr
Se också Botten, Enerbacken, Kinkum och Vägen.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
(Inkl. Kville s:n)
1315 - 4:110/104
1346 - 4:305/246-247
1361 - 2:363/291
1457 - 5:809/586
1501 el. 1502 - 5:991/714
1514 - 1:1038/749

Könnestorp


1 1/4 mtl

Jordeboksgårdar


1 Könnestorp
        1 mtl sk
2 Könnestorp Ödeg.
        1/4 mtl sk
Del 2: L-Ö
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     Â·     Epost