Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Skeppredor och städer   >

STANGENÄS SKEPPREDA
(STÅNGENÄS HÄRAD)

INNEHÅLL

Namn

Indelning

Arkiv
Namn
Officiellt Stångenäs härad.
Indelning

Socknar


Brasäter (Brastad)
Bru (Bro)
Lyse
Lysekil - fr. omkr. 1700 till 1902

Tingslag (t.o.m. 1951)


Häradsrätt
0000 - 1698 Stangenäs
1699 - 1732 Stangenäs och Sotenäs
1733 - 1917 Tunge, Sörbygden, Stangenäs och Sotenäs
1917 - 1951 Sunnerviken (omfattade 1917-1951: Tunge, Sörbygden, Stangenäs, Sotenäs och Lane;
                    1938-1951: Lysekil)

Fögderi (t.o.m. 1951)


Sunnerviken
Arkiv
I Landsarkivet ingår de tre första häradsrättsperioderna (se under Tingslag ovan) i Tunge m.fl. häradsrätts arkiv. Därefter har Sunnerviken sitt eget arkiv.

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Häradsrättens domböcker, bouppteckningar m.m.:
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs [Tunge m.fl.] häradsrätt
Sunnervikens häradsrätt
· Landsarkivets bouppteckningsregister:
Tunge m.fl. häradsrätt [i registerrummet]
Tunge m.fl. häradsrätt [mikrofilm]
· Ägodelningsrättens domböcker m.m.:
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs [Tunge m.fl.] ägodelningsrätt
Sunnervikens ägodelningsrätt

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Domböcker, bouppteckningar m.m. [med landsarkivets bouppteckningsregister]:
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs [Tunge m.fl.] häradsrätt
Göta hovrätt - advokatfiskalen: Göteborgs och Bohus län [renovationer av häradsrättens original]
Om Båhus Arkivguide: Skeppredor och städer
© Jörgen Tollesson     ·     Epost