Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Skeppredor och städer   >

TORPE SKEPPREDA
(INLANDS TORPE HÄRAD)

INNEHÅLL

Namn

Indelning

Arkiv
Namn
Officiellt Inlands Torpe härad.

Hette förr Torpehärads skeppreda.
Indelning

Socknar


Hjartum (Hjärtum)
Visteland (Västerlanda)

Tingslag (t.o.m. 1951)


Häradsrätt
0000 - 1927 Torpe
1928 - 1947 Delad mellan Inlands norra (omfattade Hjartums socken av Torpe samt Fräkne och
                    Inlands Nordre) och Inlands södra (omfattade 1928-1947: Vistelands socken av Torpe
                    samt Inlands Söndre; 1929-1947: Konghäll)
1948 - 1951 Inland (omfattade Fräkne, Inlands Nordre, Inlands Söndre, Torpe och Konghäll)

Fögderi (t.o.m. 1951)


0000 - 1945 Inland
1946 - 1951 Delad mellan Inland (Vistelands socken) och Oddevall (Uddevalla) (Hjartums socken)
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Häradsrättens domböcker, bouppteckningar m.m.:
Inlands Torpe häradsrätt
Inlands norra häradsrätt
Inlands södra häradsrätt
Inlands häradsrätt
· Landsarkivets bouppteckningsregister:
Inlands Torpe häradsrätt [i registerrummet]
· Ägodelningsrättens domböcker m.m.:
Inlands Torpe ägodelningsrätt
Inlands norra ägodelningsrätt
Inlands södra ägodelningsrätt
Inlands ägodelningsrätt

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Domböcker, bouppteckningar m.m. [med landsarkivets bouppteckningsregister]:
Inlands Torpe häradsrätt
Göta hovrätt - advokatfiskalen: Göteborgs och Bohus län [renovationer av häradsrättens original]
Om Båhus Arkivguide: Skeppredor och städer
© Jörgen Tollesson     ·     Epost