Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Skeppredor och städer   >

KONGHÄLLS STAD
(KUNGÄLVS STAD)

INNEHÅLL

Namn och historik

Indelning

Arkiv
Namn och historik

Namn


Officiellt Kungälvs stad.

Historik


Låg ursprungligen vid nuvarande Kastellegården i Ytterby socken. Är belagd som stad vid 1100-talets början, men är sannolikt äldre. Flyttad till nuvarande plats vid Båhus fästning 1612, efter att ha blivit nedbränd under Brännefejden (Kalmarkriget).
Indelning

Församling


Konghälls stadsförsamling

Tingslag (t.o.m. 1951)


Rådhusrätt
0000 - 1928 Konghäll

Häradsrätt (under landsrätt)
1929 - 1947 Inlands södra (omfattade Vistelands socken av Torpe samt Inlands Söndre och Konghäll)
1948 - 1951 Inland (omfattade Fräkne, Inlands Nordre, Inlands Söndre, Torpe och Konghäll)

Fögderi (t.o.m. 1951)


1929 - 1951 Inland
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Rådhusrättens domböcker, bouppteckningar m.m.:
Kungälvs rådhusrätt och magistrat
· Häradsrättens domböcker, bouppteckningar m.m.:
Inlands södra häradsrätt
Inlands häradsrätt
· Landsarkivets bouppteckningsregister:
Kungälvs rådhusrätt och magistrat [i registerrummet]
· Ägodelningsrättens domböcker m.m.:
Inlands södra ägodelningsrätt
Inlands ägodelningsrätt
· Övriga rätters domböcker m.m.:
Kungälvs accisrätt
Kungälvs hallrätt
Kungälvs sjötullrätt
· Förvaltningsarkiv:
Konghälls rådhusrätt och magistrat, se under Domstolsarkiv ovan
Kungälvs stadsstyrelse
Kungälvs kommunalborgmästare
Kungälvs drätselkammare [mantalslängder m.m.]
Kungälvs stadsfiskal
Kungälvs stads äldste

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Domböcker, bouppteckningar m.m. [med landsarkivets bouppteckningsregister]:
Kungälvs rådhusrätt och magistrat
Göta hovrätt - advokatfiskalen: Göteborgs och Bohus län [renovationer av rådhusrättens original]
· Mantalslängder:
Kungälvs drätselkammare
Om Båhus Arkivguide: Skeppredor och städer
© Jörgen Tollesson     ·     Epost