Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Skeppredor och städer   >

KONGHÄLLS STAD
(KUNGÄLVS STAD)

INNEHÅLL

Namn och historik
Indelning
 

Arkiv
Namn och historik

Namn


Officiellt Kungälvs stad.

Historik


Låg ursprungligen vid nuvarande Kastellegården i Ytterby socken. Är belagd som stad vid 1100-talets början, men är sannolikt äldre. Flyttad till nuvarande plats vid Båhus fästning 1612, efter att ha blivit nedbränd under Brännefejden (Kalmarkriget).
Indelning

Församling


Konghälls stadsförsamling

Fögderi (t.o.m. 1951)


1929 - 1951 Inland

Tingslag (t.o.m. 1951)


Rådhusrätt
0000 - 1928 Konghäll

Häradsrätt (under landsrätt)
1929 - 1947 Inlands södra (omfattade Vistelands socken av Torpe samt Inlands Söndre och Konghäll)
1948 - 1951 Inland (omfattade Fräkne, Inlands Nordre, Inlands Söndre, Torpe och Konghäll)
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Rådhusrättens domböcker, bouppteckningar m.m.:
Kungälvs rådhusrätt och magistrat
· Häradsrättens domböcker, bouppteckningar m.m.:
Inlands södra häradsrätt
Inlands häradsrätt
· Landsarkivets bouppteckningsregister:
Kungälvs rådhusrätt och magistrat [i registerrummet]
· Ägodelningsrättens domböcker m.m.:
Inlands södra ägodelningsrätt
Inlands ägodelningsrätt
· Övriga rätters domböcker m.m.:
Kungälvs accisrätt
Kungälvs hallrätt
Kungälvs sjötullrätt
· Förvaltningsarkiv:
Konghälls rådhusrätt och magistrat, se under Domstolsarkiv ovan
Kungälvs stadsstyrelse
Kungälvs kommunalborgmästare
Kungälvs drätselkammare [mantalslängder m.m.]
Kungälvs stadsfiskal
Kungälvs stads äldste

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Domböcker, bouppteckningar m.m. [med landsarkivets bouppteckningsregister]:
Kungälvs rådhusrätt och magistrat
Göta hovrätt - advokatfiskalen: Göteborgs och Bohus län [renovationer av rådhusrättens original]
· Mantalslängder:
Kungälvs drätselkammare
Om Båhus Arkivguide: Skeppredor och städer
© Jörgen Tollesson     ·     Epost