Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

BACKA

Backa kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Backa kyrka
Backa kyrka
Foto (okänt år): Okänd fotograf
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL
Lokalt

Regionalt

Kyrkan
Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Indelningsändringar


Utbrutna: Brunnsbo och Bäckebo 1995.

Gårdar


Backa socken

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Backa kyrka
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)
Regionalt

Skeppreda (härad)


0000 - 1947 Hisings Västre

Stad


1948 - 0000 Göteborg

Län


0000 - 1680 Båhus
1680 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


0000 - 1664 Björlanda
1664 - 1928 Sjö
1928 - 1961 Backa (+ Tuve [i Hisings Östra härad, Västergötland])
1962 - 1991 Backa

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Backa pastorat
Göteborgs kyrkogårdsförvaltning

(Aktuella uppgifter den 1/1 2020.)
Arkiv

Historik


Kyrkoarkivet: Brand 1874.

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Backa

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Backa

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Backa socken
· Lantmäterimyndigheten:
Backa socken

Avskrifter och register


Rolf Berlin
Taxeringslängd 1715

Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Backa
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Backa socken
Göteborgs stad

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Göteborgs stad

(Riksantikvarieämbetet har ödelagt Fornsök. I den nya versionen går det inte längre att länka till ett färdigt sökresultat för en socken. Och när man följer den gamla länken, så får man bara upp ett felmeddelande som inte ens innehåller en hänvisning till den nya söksidan.)

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Göteborgs stad

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Bo 3002 Backa socken
Vg 1549 Göteborgs stad
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Backa Hembygdsförening
Göteborgsregionens Släktforskare

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum (felaktigt placerad under "landskapet" Göteborg)
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost