Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Skeppredor och städer   >

HISINGS VÄSTRE SKEPPREDA
(VÄSTRA HISINGS HÄRAD)

INNEHÅLL

Namn

Indelning

Arkiv
Namn
Officiellt Västra Hisings härad.

Kallades Norske Hisingen [Norska Hisingen] till 1681, därefter Västre Hisingen [Västra Hisingen]. (Svenska Hisingen = Hisings Östra härad i Västergötland.)
Indelning

Indelningsändringar


Hela Hisingen utgjorde en skeppreda i det norska Älvesyssla [Älvsyssel] till mitten av 1200-talet, då de två socknarna Tuve och Lundby (se Hisings Östra härad) överfördes till det svenska Västergötland. Därefter gick riksgränsen i 400 år tvärs över Hisingen, tills Sverige erövrade Båhuslän 1658. Till skeppredan hörde också sedan medeltiden ett område på andra sidan Göta Älv, Skårdals skate (se Nödinge socken), som först 1889 överfördes till Ale härad i Älvsborgs län.

Socknar


Backa - t.o.m. 1947
Björlanda
Rödbo
Sjö (Säve)
Torslanda
Öckerö

Tingslag (t.o.m. 1951)


Häradsrätt
0000 - 1823 Hisings Västre
1824 - 1887 Hisings Västre och Hisings Östra
1888 - 1951 Askim, Hising och Sävedal (omfattade 1888-1951: Askim, Hisings Västre,
                    Hisings Östra och Sävedal; 1922-1951: Mölndal; 1935-1951: Malstrand)

Hisings Östra, Askims och Sävedals härader samt Mölndals stad hör till Västergötland.

Fögderi (t.o.m. 1951)


          0000 - 1740 omkr. Hising
omkr. 1740 - 1917           Göteborg
          1918 - 1945           Inland
          1946 - 1951           Göteborg
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Häradsrättens domböcker, bouppteckningar m.m.:
Västra Hisings häradsrätt
Västra och Östra Hisings häradsrätt
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt
· Landsarkivets bouppteckningsregister:
Västra och Östra Hisings häradsrätt [i registerrummet; omfattar även Västra Hisings häradsrätt]
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt [mikrofilm]
· Ägodelningsrättens domböcker m.m.:
Västra och Östra Hisings ägodelningsrätt
Askims, Hisings och Sävedals ägodelningsrätt

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Domböcker, bouppteckningar m.m. [med landsarkivets bouppteckningsregister]:
Västra Hisings häradsrätt
Västra och Östra Hisings häradsrätt
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt
Göta hovrätt - advokatfiskalen: Göteborgs och Bohus län [renovationer av häradsrättens original]
Om Båhus Arkivguide: Skeppredor och städer
© Jörgen Tollesson     ·     Epost