Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

HÖGÅS

Högås kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Högås kyrka
Högås kyrka
Foto (år 1956): Okänd fotograf
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL

Lokalt

Regionalt

Kyrkan

Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Indelningsändringar


Sammanslogs med Bokenäs, Dragsmark och Skriksvik till Bokenäset 2010.

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Högås kyrka
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)

Gårdar


Högås socken
Regionalt

Skeppreda (härad)


Lane (Västre länsmansdistriktet)

Län


0000 - 1680 Båhus
1680 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


          0000 - 1697 senast Härestad
senast 1697 - 1980           Skriksvik
          1980 - 1991           Härestad

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Bokenäsets församling
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Högås

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Högås

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Högås socken
· Lantmäterimyndigheten:
Högås socken [ändra "%F6" i adressen till "ö"]

Avskrifter och register


Rolf Berlin
Taxeringslängd 1715

Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Högås
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Högås socken

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Högås socken

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Högås socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Bo 1557 Högås socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Skredsviks-Herrestads-Högås Hembygdsförening
Uddevalla Släktforskare

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost