Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

SKRIKSVIK
(SKREDSVIK)

Skriksvik (Skredsvik) kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Gullmarsbergs säteri, på ett näs i Gullmaren (Till höger ligger ruinen av föregångaren Dynge innanför småtshamnen, och Skriksviks kyrka strax utanför bild vid ån)
Gullmarsbergs säteri, på ett näs i Gullmaren
(Till höger ligger ruinen av föregångaren Dynge innanför småtshamnen,
och Skriksviks kyrka strax utanför bild vid ån)
Foto (år 1990): Jan Norrman
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL

Lokalt

Regionalt

Kyrkan

Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Namn


Officiellt Skredsvik.

(Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.)

Indelningsändringar


Sammanslogs med Bokenäs, Dragsmark och Högås till Bokenäset 2010.

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Skredsviks kyrka
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)

Gårdar


Skriksviks socken
Regionalt

Skeppreda (härad)


Lane

Län


0000 - 1680 Båhus
1680 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


          0000 - 1697 senast Härestad
senast 1697 - 1980           Skriksvik (+ Härestad och Högås)
          1980 - 1991           Härestad

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Bokenäsets församling
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Skredsvik

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Skredsvik

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Skredsviks socken
· Lantmäterimyndigheten:
Skredsviks socken

Avskrifter och register


Rolf Berlin
Taxeringslängd 1715

Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Skredsvik
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Skredsviks socken

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Skredsviks socken

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Skredsviks socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Bo 1596 Skredsviks socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Skredsviks-Herrestads-Högås Hembygdsförening
Uddevalla Släktforskare

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost