Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

SKRIKSVIK
(SKREDSVIK)

Skriksvik (Skredsvik) kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Gullmarsbergs säteri, på ett näs i Gullmaren (Till höger ligger ruinen av föregångaren Dynge innanför småtshamnen, och Skriksviks kyrka strax utanför bild vid ån)
Gullmarsbergs säteri, på ett näs i Gullmaren
(Till höger ligger ruinen av föregångaren Dynge innanför småtshamnen,
och Skriksviks kyrka strax utanför bild vid ån)
Foto (år 1990): Jan Norrman
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL
Lokalt

Regionalt

Kyrkan
Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Namn


Officiellt Skredsvik.

(Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.)

Gårdar


Skriksviks socken

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Skredsviks kyrka
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)
Regionalt

Skeppreda (härad)


Lane (Västre länsmansdistriktet)

Län


0000 - 1680 Båhus
1680 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


          0000 - 1697 senast Härestad
senast 1697 - 1980           Skriksvik (+ Härestad och Högås)
          1980 - 1991           Härestad

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Bokenäsets församling

(Aktuell uppgift den 1/1 2020.)
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Skredsvik

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Skredsvik

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Skredsviks socken
· Lantmäterimyndigheten:
Skredsviks socken

Avskrifter och register


Rolf Berlin
Taxeringslängd 1715

Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Skredsvik
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Skredsviks socken

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Skredsviks socken

(Riksantikvarieämbetet har ödelagt Fornsök. I den nya versionen går det inte längre att länka till ett färdigt sökresultat för en socken. Och när man följer den gamla länken, så får man bara upp ett felmeddelande som inte ens innehåller en hänvisning till den nya söksidan.)

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Skredsviks socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Bo 1596 Skredsviks socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Skredsviks, Herrestads och Högås Hembygdsförening
Uddevalla Släktforskare

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost