Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

SKEDE
(SKEE)

Skede (Skee) kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Skede, med kyrkan till vänster (Klockstapeln på andra sidan av vägen och prästgården där ovanför)
Skede, med kyrkan till vänster
(Klockstapeln på andra sidan av vägen och prästgården där ovanför)
Foto (år 1993): Jan Norrman
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL
Lokalt

Regionalt

Kyrkan
Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Namn


Officiellt Skee.

(Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.)

Indelningsändringar


Utbrutna: Strömstad omkring 1672 och Krokstrand 1922.

Införlivade: Rellen och Vätteland senast 1544 samt Krokstrand 1966.

Gårdar


Skede socken

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Skee kyrka
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)
Regionalt

Skeppreda (härad)


Vätte

Län


0000 - 1680 Båhus
1680 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


0000 - 1810 Skede (+ Tjärnö)
1811 - 1922 Skede (+ Strömstad och Tjärnö)
1922 - 1966 Skede (+ Krokstrand och Tjärnö)
1966 - 1991 Skede (+ Tjärnö)

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Strömstads pastorat

(Aktuell uppgift den 1/1 2020.)
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Skee

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Skee

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Skee socken
· Lantmäterimyndigheten:
Skee socken
Se också:
Krokstrand

Avskrifter och register


Rolf Berlin
Taxeringslängd 1715

Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Skee
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Skee socken

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Skee socken

(Riksantikvarieämbetet har ödelagt Fornsök. I den nya versionen går det inte längre att länka till ett färdigt sökresultat för en socken. Och när man följer den gamla länken, så får man bara upp ett felmeddelande som inte ens innehåller en hänvisning till den nya söksidan.)

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Skee socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Bo 1595 Skee (Skede) socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Skee Sockens Hembygdsförening
Strömstads Släktforskare

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost